Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Νίκη Γλαβέλη (Niki Glaveli)
Νίκη Γλαβέλη (Niki Glaveli)
Οικονομικά (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
...
ΟΙΚ324: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Συντονίστρια Θ.Ε.