22
Πεμ, Φεβ
Θεόδωρος Παπαδόγγονας (Theodoros Papadongonas)
Θεόδωρος Παπαδόγγονας (Theodoros Papadongonas)
Οικονομικά (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

theodoros.papadongonas@ouc.ac.cy

ΟΙΚ223: Βιομηχανική Οργάνωση
Συντονιστής Θ.Ε.
-