25
Τρι, Ιουν

Ανδρέας Τριανταφυλλίδης (Andreas Triantafyllidis)

Ανδρέας Τριανταφυλλίδης (Andreas Triantafyllidis)
Ανδρέας Τριανταφυλλίδης (Andreas Triantafyllidis)
Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών

andreas.triantafyllidis@ouc.ac.cy

ΕΠΤ523: Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
Συντονιστής Θ.Ε.
-