14
Παρ, Ιουν

Απόστολος Τσαγκάρης (Apostolos Tsagaris)

Απόστολος Τσαγκάρης (Apostolos Tsagaris)
Απόστολος Τσαγκάρης (Apostolos Tsagaris)
Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών

apostolos.tsagaris@ouc.ac.cy

ΕΠΤ522: Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας
Συντονιστής Θ.Ε.