22
Σαβ, Ιουν

Αναστασία Καρατζιά (Anastasia Karatzia)

Αναστασία Καρατζιά (Anastasia Karatzia)
Αναστασία Καρατζιά (Anastasia Karatzia)
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προηγούμενη Διάρθρωση)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

anastasia.karatzia@ouc.ac.cy

ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις, Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις
Συντονίστρια Θ.Ε.