25
Σαβ, Μάι

Απόστολος Παπαλόης (Apostolos Papalois)

Απόστολος Παπαλόης (Apostolos Papalois)
Απόστολος Παπαλόης (Apostolos Papalois)
Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

apostolos.papalois@ouc.ac.cy

ΒΙΗ521: Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας
Συντονιστής Θ.Ε.