28
Τρι, Νοε
Εμμανουήλ Τάκας (Emmanouil Takas)
Εμμανουήλ Τάκας (Emmanouil Takas)
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία, Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία (Προηγούμενη Διάρθρωση)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

emmanouil.takas1@ouc.ac.cy

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα
Συντονιστής Θ.Ε.