Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Εμμανουήλ Τάκας (Emmanouil Takas)
Εμμανουήλ Τάκας (Emmanouil Takas)
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία, Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία (Προηγούμενη Διάρθρωση)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
...
ΕΔΜ522: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις, ΕΝΔ522: Κατανοώντας το μήνυμα: Οι Επιδράσεις
Συντονιστής Θ.Ε.