Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ
Ορσαλία Κασσαβέτη (Orsalia Kassaveti)
Ορσαλία Κασσαβέτη (Orsalia Kassaveti)
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
...
ΠΠΑ616: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Συντονίστρια Θ.Ε.
-