Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ
Μαρία Κωνστάντογλου (Mary Constantoglou)
Μαρία Κωνστάντογλου (Mary Constantoglou)
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
...
ΠΠΑ615: Πολιτιστικός Τουρισμός, Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων
Συντονίστρια Θ.Ε.
-