Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ
Δωροθέα Παπαθανασίου-Τσουρτ (Dorothea Papathanasiou)
Δωροθέα Παπαθανασίου-Τσουρτ (Dorothea Papathanasiou)
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
...
ΠΠΑ512: Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση
Συντονίστρια Θ.Ε.
-