25
Τρι, Ιουν

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης (Evangelos Protopapadakis)

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης (Evangelos Protopapadakis)
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης (Evangelos Protopapadakis)
Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

evangelos.protopapadakis@ouc.ac.cy

ΒΙΗ513: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική, ΒΙΗ524: Βιοηθική και Βελτιώσεις
Συντονιστής Θ.Ε.