25
Τρι, Ιουν

Σοφία Χατζίδη (Sofia Chatzidi)

Σοφία Χατζίδη (Sofia Chatzidi)
Σοφία Χατζίδη (Sofia Chatzidi)
Αστυνομικές Σπουδές
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

sofia.chatzidi@ouc.ac.cy

ΑΣΠ415: Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
Συντονίστρια Θ.Ε.