09
Σαβ, Δεκ
Παναγιώτης Σεράνης (Panagiotis Seranis)
Παναγιώτης Σεράνης (Panagiotis Seranis)
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Προηγούμενη Διάρθρωση)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

panagiotis.seranis@ouc.ac.cy

ΕΓΛ60: Μετάφραση και Διδακτική
Συντονιστής Θ.Ε.