25
Τρι, Ιουν

Στέφανος Γκρίτζαλης (Stefanos Gritzalis)

Στέφανος Γκρίτζαλης (Stefanos Gritzalis)
Στέφανος Γκρίτζαλης (Stefanos Gritzalis)
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

stefanos.gritzalis@ouc.ac.cy

ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων
Συντονιστής Θ.Ε.