Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Απόστολος Δασίλας (Apostolos Dasilas)
Απόστολος Δασίλας (Apostolos Dasilas)
Οικονομικά (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
...
ΟΙΚ323: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Συντονιστής Θ.Ε.