Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Αντώνιος Ρεζίτης (Antonios Rezitis)
Αντώνιος Ρεζίτης (Antonios Rezitis)
Οικονομικά (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
...
ΟΙΚ322: Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Συντονιστής Θ.Ε.