Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Κωνσταντίνος Ελευθερίου (Konstantinos Eleftheriou)
Κωνσταντίνος Ελευθερίου (Konstantinos Eleftheriou)
Οικονομικά (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
...
ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά
Συντονιστής Θ.Ε.