28
Τρι, Νοε
Χρήστος Μπούρας (Christos Bouras)
Χρήστος Μπούρας (Christos Bouras)
Οικονομικά (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

christos.bouras@ouc.ac.cy

ΟΙΚ112: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι
Συντονιστής Θ.Ε.