Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Σωτήριος Καρκαλάκος (Sotirios Karkalakos)
Σωτήριος Καρκαλάκος (Sotirios Karkalakos)
Οικονομικά (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
...
ΟΙΚ121: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II
Συντονιστής Θ.Ε.