Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Σταύρος Κολιός (Stavros Kolios)
Σταύρος Κολιός (Stavros Kolios)
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
...
ΔΠΠ522: Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Συντονιστής Θ.Ε.