23
Σαβ, Σεπ

«Emerging Trends & Historical Perspectives Surrounding Digital Transformation in Education: Achieving Open & Blended Learning Environments». Νέο βιβλίο Αντώνη Καφά

Με τίτλο «Emerging Trends and Historical Perspectives Surrounding Digital Transformation in Education: Achieving Open and Blended Learning Environments» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις IGI Global ο νέος συλλογικός τόμος που έχει συνεπιμεληθεί ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος Καφά, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Educational Leadership and Policy» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους (Πανεπιστήμιο Frederick) και τη Δρ Δέσπω Κτορίδου (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).

Ο επιμελημένος τόμος παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες ερευνητών και ακαδημαϊκών από διάφορα ερευνητικά πεδία  που αναδεικνύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω διαδικτυακών, μικτών και ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης σε όλα τα επίπεδα και συζητά πώς μπορεί να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο εκπαιδευτικό συγκείμενο. Το βιβλίο εξετάζει επίσης την επιρροή της ηγεσίας, τους ανθρώπινους πόρους, τη γνώση, τις δεξιότητες και τις τεχνολογικές διαδικασίες στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και καλύπτει θεματικές όπως η ανοικτή μάθηση, η ψηφιακή μάθηση, η διαδικτυακή διδασκαλία και η υποστήριξη μαθητών. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς ηγέτες, σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών, συμβούλους πληροφορικής, προγραμματιστές εκπαιδευτικού λογισμικού, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές.

 

HigherEducationColonialityEcologicalDamage ZembylasBookCover vii2023