04
Τετ, Οκτ

Kενή θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών [deadline 21.03.2023]

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities).

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα πατήστε ΕΔΩ.


Η υποβολή των αιτήσεων διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ: https://careers.ouc.ac.cy/apply  και άρχισε την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 στις 13.00 μ.μ. (GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας).


Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy.

Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@ouc.ac.cy.

 

Για τα ΠΡΟΣΟΝΤΑ του Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή, πατήστε ΕΔΩ.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.