Προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) [deadline 13.12.2022 | 13:00] - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ

Προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) [deadline 13.12.2022 | 13:00]

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω δύο (2) θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή/και Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Λογιστική ή Χρηματοοικονομική.

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πολιτική Ιστορία και Θεωρία (διεπιστημονικές προσεγγίσεις).

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στα ελληνικά πατήστε ΕΔΩ και για την αγγλική έκδοσή της ΕΔΩ.


Η υποβολή των αιτήσεων διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ: https://careers.ouc.ac.cy/apply  και άρχισε την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, στις 13.00 μ.μ. (GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας).


Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy.

Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@ouc.ac.cy.


Για τα ΠΡΟΣΟΝΤΑ του Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή, πατήστε, ΕΔΩ.

Για τα ΠΡΟΣΟΝΤΑ του Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή, πατήστε ΕΔΩ.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.