Προκήρυξη θέσης Ερευνήτριας/Ερευνητή για πολίτες από την Ουκρανία στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

Προκήρυξη θέσης Ερευνήτριας/Ερευνητή για πολίτες από την Ουκρανία στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέση Ερευνήτριας/Ερευνητή για πολίτες από την Ουκρανία. Η Ερευνήτρια/ ο Ερευνητής θα συνεργαστεί με μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την εκπόνηση έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες σε περιοχή του ενδιαφέροντός της / του (ενδεικτικά: Ιστορία, Αρχαιολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία Τέχνης, Γλωσσολογία, Θεατρικές Σπουδές, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Κλασικές Σπουδές), και θα προσφέρει σειρά διαλέξεων και εξειδικευμένων σεμιναρίων στην κοινότητα του ΑΠΚΥ και στο ευρύ κοινό.

Παραδοτέα:

  • Τρεις διαλέξεις online για την κοινότητα του ΑΠΚΥ και το ευρύ κοινό.
  • Ένα εξειδικευμένο σεμινάριο ή εργαστήριο online για την κοινότητα του ΑΠΚΥ και το ευρύ κοινό.
  • Αναφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τη συνεργασία με το ΑΠΚΥ και σχεδίων για δημοσιεύσεις/διάχυση και συνέχιση/επεκτάσεις της έρευνας (1500 λέξεις).

Για την προκήρυξη σε pdf πατήστε πατήστε εδώ ή στον σύνδεσμο της προκήρυξης, εδώ.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply  μέχρι τις 23 Αυγούστου 2022.
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσιπλάκου (stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy).ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.