04
Τετ, Οκτ

Θεσμοθετήθηκε η συνεργασία μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (Σ.Ε.Κ.)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) θεσμοθέτησαν σήμερα Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 την έναρξη της συνεργασίας τους με δράσεις προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνίας των πολιτών. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής και ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ κύριος Ανδρέας Μάτσας στο Πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής αναφέρθηκε στο ορόσημο των 20 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου και στο ουσιώδες πλεονέκτημά του να προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ώστε οι φοιτητές να έχουν την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάζουν όχι λόγω αλλά έργω από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης και στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεών τους. «Είναι, επομένως, ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη για το ΑΠΚΥ η υπογραφή πλαισίου συνεργασίας με τη Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου», τόνισε ο Καθηγ. Πασιαρδής, «διότι εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο να συμβάλει το ΑΠΚΥ με στρατηγικές συνέργειες στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, στη σύζευξη με την αγορά εργασίας και στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. «Ένα πανεπιστήμιο και δη δημόσιο», ανέφερε, «οφείλει να συνεργάζεται στενά με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και να θέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη του προς όφελος της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.»

Από πλευράς του ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ σημείωσε ότι η συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αφορά τρεις κύριους πυλώνες: εργασιακά ζητήματα, υποστήριξη της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρογνωμοσύνης του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΠΚΥ σε μελέτες, εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις και έργα για τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Ο κ. Μάτσας ευχαρίστησε θερμά το Πανεπιστήμιο και για τη χορήγηση δύο (2) μερικών υποτροφιών, οι οποίες θα παραχώρησε σε μέλη της ΣΕΚ κάθε ακαδημαϊκό έτος, ώστε να ενισχύσουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Η ΣΕΚ στηρίζει τον θεσμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα συμβάλει στην προβολή των προγραμμάτων σπουδών και των δράσεών του.

Το πλαίσιο συνεργασίας προνοεί, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση υποτροφιών από το ΑΠΚΥ προς τα μέλη της ΣΕΚ, τη συνεργασία για τον σχεδιασμό και την προσφορά εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων για την επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των συμβαλλόμενων μερών προς κοινό όφελος και την από κοινού ή/και με τρίτους διοργάνωση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε εργασιακά, νομικά, συνδικαλιστικά και άλλα σχετικά θέματα.

Στην τελετή υπογραφής του Πλαισίου Συνεργασίας παρέστησαν ο Αντιπρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Βάιος Λιαπής και ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος. Από πλευράς ΣΕΚ συμμετείχαν οι: Πανίκος Αργυρίδης, Γενικός Οργανωτικός, Σάββας Κούλας, Γενικός Ταμίας, Ανδρέας Ηλία, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών ΟΗΟ – ΣΕΚ & Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σάββας Φιλίππου, Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

 

OUC SEK 6

OUC SEK 1 

OUC SEK 10