Βραβεία Εξαίρετης Διδασκαλίας για τα Μέλη Σ.Ε.Π. του ΑΠΚΥ [ακαδημαϊκό έτος 2021-2022] - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
05
Τρι, Ιουλ

Βραβεία Εξαίρετης Διδασκαλίας για τα Μέλη Σ.Ε.Π. του ΑΠΚΥ [ακαδημαϊκό έτος 2021-2022]

Με στόχο την αναγνώριση της διδακτικής αριστείας, την αναβάθμιση της ποιότητας του διδακτικού έργου και τη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), θεσμοθετείται «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας», το οποίο απονέμεται αποκλειστικά στα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του ΑΠΚΥ, ως κίνητρο προσέλκυσης, καλύτερης επίδοσης, αλλά και διατήρησής τους.

Υποψηφιότητα για το βραβείο μπορεί να υποβάλει:

  • κάθε μέλος Σ.Ε.Π. Εξαμηνιαίου Προγράμματος Σπουδών που δίδαξε μία τουλάχιστον Θεματική Ενότητα είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-20221.
  • κάθε μέλος Σ.Ε.Π. των Προγραμμάτων Σπουδών με ετήσια δομή που δίδαξε μία τουλάχιστον Θεματική Ενότητα το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 Τα μέλη Σ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022.


Χρήσιμα Έγγραφα: