Σειρά Κατάταξης Υποψήφιων Μελών ΣΕΠ για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024 για τα ετήσια προγράμματα σπουδών που έχουν μετατραπεί σε εξαμηνιαία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
30
Παρ, Σεπ

Σειρά Κατάταξης Υποψήφιων Μελών ΣΕΠ για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024 για τα ετήσια προγράμματα σπουδών που έχουν μετατραπεί σε εξαμηνιαία

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024.

Σημειώνεται ότι σε προγράμματα σπουδών στα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, οι θέσεις διδασκόντων συμπληρώνονται με βάση τις πρόνοιες του εκάστοτε Συμφωνητικού.

Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεν έχουν συμπεριληφθεί οι υποψήφιοι με βαθμό συνάφειας 0 και 1.


Τα ετήσια προγράμματα σπουδών που έχουν μετατραπεί σε εξαμηνιαία είναι τα ακόλουθα:

  • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" πατήστε εδώ.
  • Για το πρόγραμμα σπουδών “ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” πατήστε εδώ
  • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" πατήστε εδώ.
  • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" πατήστε εδώ.
  • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι για να βρουν τον αριθμό της αίτησής τους θα πρέπει να εισέλθουν στην Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης (https://recruitment.ouc.ac.cy/apply), να ακολουθήσουν το σύνδεσμο «οι αιτήσεις μου», να επιλέξουν την αίτηση και έπειτα να ακολουθήσουν το σύνδεσμο «επισκόπηση εκτύπωσης».


Σε ό,τι αφορά θέματα προσωπικού και εργοδότησης μελών ΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του applications@ouc.ac.cy.


Χρήσιμα Έγγραφα :