Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Educational Leadership and Policy» από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο ΑΠΚΥ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Educational Leadership and Policy» από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο ΑΠΚΥ

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιό του σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και πεδία σπουδών αιχμής με την προσφορά Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Educational Leadership and Policy». Το Νέο αυτό Πρόγραμμα, το οποίο θα προσφέρεται εξ αποστάσεως στην αγγλική γλώσσα από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και δύναται να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση σε 1,5 ακαδημαϊκά έτη. Κύριος σκοπός του είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση (εν δυνάμει) στελεχών και ηγετών σχολικών μονάδων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να δρουν αποτελεσματικά και δημιουργικά στον χώρο εργασίας τους. Προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα, με αποτέλεσμα ο τίτλος σπουδών να είναι ανταγωνιστικός στον διεθνή εκπαιδευτικό χώρο, αλλά και το Πρόγραμμα να είναι ελκυστικό σε φοιτητές και φοιτήτριες ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, καθώς και πόλος έλξης για συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού και εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς και ερευνητές.

Το Πρόγραμμα «Educational Leadership and Policy» έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στοχεύει κυρίως: α) στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών, και β) στην προσφορά σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού συστήματος, του περιβάλλοντος στο οποίο αυτό λειτουργεί, και των ρόλων, των ευθυνών και των δράσεων των εκπαιδευτικών ηγετών. Οι Θεματικές του Ενότητες εστιάζουν σε σύγχρονα πεδία της εκπαιδευτικής οργάνωσης, διοίκησης, πολιτικής και αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη εξωγενείς παράγοντες (π.χ. οργανωσιακό κλίμα και κουλτούρα, πολιτισμικές και κοινωνικές δομές, οικονομικές συνθήκες, κ.λπ.) που επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την ηγεσία τους και τις αρχές διδασκαλίας και μάθησης. Απευθύνεται σε όλους, όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που θα υποστηρίξουν την επαγγελματική τους εξέλιξη σε διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (π.χ. διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, διοικητικά στελέχη του χώρου της εκπαίδευσης, σχολικοί επιθεωρητές, στελέχη/σύμβουλοι εκπαιδευτικής πολιτικής, κ.λπ.).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εμπειρία και εξειδίκευση 15ετίας αποκλειστικά στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέρει ποιοτικά και σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε εύρος επιστημονικών αντικειμένων, σε όλα τα επίπεδα της ανώτατης εκπαίδευσης, με προσιτά δίδακτρα, που οδηγούν σε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

 

 

Website Programme Header EDL EL