Με επιτυχία διοργανώθηκε Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+ στο ΑΠΚΥ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

Με επιτυχία διοργανώθηκε Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+ στο ΑΠΚΥ

Κύριοι στόχοι της Διεθνούς Εβδομάδας Επιμόρφωσης Erasmus+ (Erasmus+ International Staff Week) που διοργάνωσε το Γραφείο Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), μεταξύ 26 και 30 Ιουλίου 2021, ήταν η επέκταση της συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ και των συμμετεχόντων στην εβδομάδα εργασίας. Στο Staff Week συμμετείχαν με φυσική παρουσία πέντε (5) μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού τριών (3) Πανεπιστημίων της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ International Mobility. Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της νόσου covid-19.

Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία, μέσα από παρουσιάσεις και εργαστήρια, να διαπιστώσουν τις σημαντικές προοπτικές και τα οφέλη που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα κατάρτισης περιελάμβανε παρουσιάσεις από μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού για την εκπαιδευτική μεθοδολογία και την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών του ΑΠΚΥ, την Υποστήριξη Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών, θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης, ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τις υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ, καθώς και ζητήματα Διεθνών Συνεργασιών, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας.  Το  Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας και ο Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου παρουσίασαν την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης που αξιοποιεί το ΑΠΚΥ. Οι συμμετέχοντες και το προσωπικό του ΑΠΚΥ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα συμβατικά Πανεπιστήμια στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, λόγω της έξαρσης της πανδημίας covid-19. Το ΑΠΚΥ φιλοξένησε και εκπρόσωπος του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, που παρουσίασε τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.  

Η καθιέρωση των επιτυχημένων διεθνών εβδομάδων επιμόρφωσης Erasmus+ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την ευρεία συμμετοχή προσωπικού ξένων Πανεπιστημίων, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού και διευρύνει τους ορίζοντες σύμπραξης και επικοινωνίας με ξένα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιδρύματος.

 

StaffWeek Rector 2

 

StaffWeek Group 2