25
Σαβ, Σεπ

Στενή θα είναι η συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας της Κύπρου

Ένας νέος και πρωτοπόρος θεσμός, τον οποίο εκπροσωπεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), καινοτόμο και ψηφιακό πανεπιστήμιο, ταυτισμένο με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και ένας «παλιός» θεσμός, αυτός που εκπροσωπεί η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ενώνουν δυνάμεις, κοινές αξίες και οράματα με στόχο την προώθηση της επιστήμης και του πολιτισμού στον τόπο μας. Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψαν σήμερα, 9 Ιουλίου 2021, ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου.

Το ΑΠΚΥ και η Κυπριακή Ακαδημία επιδιώκουν την ενίσχυση της επιστημονικής και ερευνητικής τους συνεργασίας και την υλοποίηση δράσεων προστιθέμενης αξίας, επιστημονικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου σε επιστημονικά και πολιτισμικά θέματα, καθώς και τη στήριξη της θέσης της Κύπρου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.  

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΑΠΚΥ, Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή, «περιποιεί τιμή για το Πανεπιστήμιό μας το γεγονός ότι η πρώτη συμφωνία συνεργασίας που υπογράφει η Κυπριακή Ακαδημία είναι με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου». Σημείωσε ότι «ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, πρωτοπόρο στη χώρα μας στην προσφορά προγραμμάτων σπουδών και διά βίου μάθησης εξ αποστάσεως, θέτουμε, ταυτόχρονα, στη διάθεση της Κυπριακής Ακαδημίας, την εμπειρογνωμοσύνη, τις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές τηλεκπαίδευσης, αλλά και την τεχνογνωσία μας, αφενός για καινοτόμα προγράμματα στα πεδία των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, και αφετέρου για επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις με στόχο να αναδειχθεί η διάδοση της επιστήμης και να επιδιωχθεί η αλληλεπίδρασή της με την κοινωνία».

Αναφερόμενος στις σημαντικές προοπτικές αυτής της συνεργασίας, ο Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, δήλωσε: «Οι Ακαδημίες Επιστημών, στην επί αιώνες ιστορική τους διαδρομή, ολοκληρώνουν την ακαδημαϊκή πυραμίδα μιας χώρας ως ιδρύματα αναγνώρισης, ενίσχυσης και καλλιέργειας της αριστείας στην παραγωγή γνώσης και πολιτισμού. Η Κυπριακή Ακαδημία φιλοδοξεί να παίξει με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και δημιουργικότητα τον ρόλο αυτό στον τόπο μας και προσβλέπει στη στενή συνεργασία με την Πολιτεία, την κοινωνία και τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που θεσμοθετείται σήμερα η συνεργασία της Κυπριακής Ακαδημίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έναν άλλο δημόσιο οργανισμό, με τον οποίο συμμεριζόμαστε κοινά οράματα, δυναμικές και δράσεις για την προώθηση της επιστήμης και του πολιτισμού εντός και εκτός των εθνικών ορίων».


Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν από την πλευρά του ΑΠΚΥ ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος, και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, και από την πλευρά της διοίκησης της Κυπριακής Ακαδημίας, η Μαρία Παπαπολυβίου.

 

 MoU CYAcademy 8

 

 MoU CYAcademy 9