Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώνουν δυνάμεις στην προσφορά κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος στα Γνωστικά Συστήματα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώνουν δυνάμεις στην προσφορά κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος στα Γνωστικά Συστήματα

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τα δύο δημόσια πανεπιστήμια, προωθούν την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική τους σύμπραξη μέσα από την από κοινού προσφορά του Μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Cognitive Systems». Η επικαιροποίηση αυτής της συνεργασίας υπεγράφη σήμερα Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021, από τον Πρύτανη του ΑΠΚΥ, Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή, και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη.

Πρόκειται για ένα επιτυχημένο δείγμα γραφής της συνεργασίας των κυπριακών πανεπιστημίων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας. Το Πρόγραμμα «Cognitive Systems» εστιάζει σε έναν κλάδο αιχμής, την αυξανόμενη συμβιωτική σχέση μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή, και στις δυνατότητες αλληλεπίδρασής τους. Η εξωστρέφεια των δύο Πανεπιστημίων ενισχύεται με δεδομένο ότι το Πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα, εξ αποστάσεως, προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ινδία, Ρωσία, χώρες της Μέσης Ανατολής, χώρες της Λατινικής Αμερικής, κ.λπ.) και συμβάλλει έτσι στην υλοποίηση του στόχου της Πολιτείας να μετεξελιχθεί η Κύπρος σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Αναφερόμενος στη συνεργασία του ΑΠΚΥ και του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής δήλωσε: «η εν λόγω διαπανεπιστημιακή συνεργασία είναι στρατηγικής σημασίας διότι μέσα από την προσφορά αγγλόφωνων εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών ενισχύεται η πρόσβαση των δύο ιδρυμάτων σε ξένες αγορές, μεγιστοποιώντας την πρόσβαση αλλόφωνων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. Δημιουργεί, ακόμη, βάσεις για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει στον κάθε ενδιαφερόμενο να ενταχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, καθώς και προοπτικές για μια ενισχυμένη διασύνδεση των δύο πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ υπογράμμισε ότι το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Cognitive Systems» είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι νέες εκπαιδευτικές δράσεις συνεργασίας μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε: «η επιτυχία του διιδρυματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Γνωστικά Συστήματα» είναι μόνο μία απόδειξη της αγαστής συνεργασίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Βέβαια, τα περιθώρια συνεργασίας των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας είναι πολύ μεγάλα και αυτή είναι ίσως η καλύτερη οδός για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου». Επισήμανε, ακόμη, τα οφέλη της ενδυνάμωσης της προσφοράς προγραμμάτων σπουδών με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία προς όφελος τόσο της κοινωνίας, όσο και της Πολιτείας.

Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος, Αντιπρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου, και από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κύπρου η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής  Ιωάννης  Γιαπιντζάκης, και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γιώργος Λαμπριανού.


Το διιδρυματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Cognitive Systems» προσφέρεται από τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ και τα Τμήματα Πληροφορικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει την επιτακτική ανάγκη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν και επικοινωνούν με γνωστικά συμβατούς τρόπους προς τις ανθρώπινες δυνατότητες που δημιουργήθηκε λόγω της αυξανόμενης συμβιωτικής σχέσης μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Μέσα από το Μεταπτυχιακό οι φοιτητές θα κατανοήσουν αφενός τις βασικές αρχές της ανθρώπινης νόησης και αφετέρου θα αναπτύσσουν γνωστικά υπολογιστικά συστήματα, τα οποία θα βασίζονται στις αρχές των επιστημονικών περιοχών της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

OUC UCY COS 1

 

OUC UCY COS 3

 

OUC UCY COS 2