Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ερευνητών / Προγραμματιστών για το ερευνητικό έργο «MARI-Sense: Maritime Cognitive Decision Support System» - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ερευνητών / Προγραμματιστών για το ερευνητικό έργο «MARI-Sense: Maritime Cognitive Decision Support System»

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ερευνητών / Προγραμματιστών (Research Scientists, Research Assistants, Developers) για το ερευνητικό έργο «Maritime Cognitive Decision Support System (MARI-Sense)».

Η ερευνητική πρόταση για το MARI-Sense, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, στοχεύει στις δυνατότητες ενσωμάτωσης και προσαρμογής υφισταμένων γνώσεων και εφαρμογών σε γνωστικά συστήματα για την έξυπνη διαχείριση των περιορισμένων δυνατοτήτων και πόρων της Κύπρου αναφορικά με την ανάπτυξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων δραστηριότητας του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία του έργου αναπτύσσει ένα γνωστικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στη θάλασσα, τον σχεδιασμό θαλάσσιων δραστηριοτήτων και τον αποτελεσματικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δευτερεύων στόχος αποτελεί η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η έξυπνη, αειφόρος και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Για την προκήρυξη (στην αγγλική γλώσσα) πατήστε εδώ [pdf].

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.


Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λοΐζο Μιχαήλ (loizos@ouc.ac.cy) ή με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357 22411692.