Προκήρυξη μίας (1) θέσης βοηθού ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «Νέοι Τοπικοί Γνωμηγέτες: Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση» - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης βοηθού ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «Νέοι Τοπικοί Γνωμηγέτες: Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση»

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης βοηθού ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Νέοι Τοπικοί Γνωμηγέτες: Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση».

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ σε pdf πατήστε εδώ.


Στο έργο «Νέοι Τοπικοί γνωμηγέτες: αντισώματα στην παραπληροφόρηση» σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε & εφαρμόζουμε πιλοτικά σε σχολεία ένα πρότυπο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μέσα ενάντια στην παραπληροφόρηση, με κύριο μαθησιακό στόχο τη μεταγνωστική δεξιότητα της κριτικής αντιμετώπισης πληροφοριών που διαδίδονται στα ψηφιακά μέσα. Αξιοποιούμε ως ένα παραδειγματικό θεματικό αντικείμενο την κλιματική αλλαγή και την Πανδημία. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται & εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους μαθητές του CyberSafety Youth Panel σε συνεργασία με δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς και policy makers, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχισή του και μετά τη λήξη του έργου.

Αναλυτικότερη περιγραφή και πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στον ιστοχώρο, στο Ινστιτούτο Κύπρου, στη σελίδα facebook του έργου, και στη σελίδα του προγράμματος Combating Misinfomration through Media Education.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκο (Thanasis.Hadzilacos@ouc.ac.cy) ή με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης κα. Ευσταθία Νικοδήμου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357 22411790.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες
πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.