Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus για την περίοδο 2021-2027 - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

02
Τρι, Μαρ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus για την περίοδο 2021-2027

 

 

 

 

 

Τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education) για την περίοδο 2021-2027 εξασφάλισε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) μετά από την αξιολόγηση σχετικής αίτησης, η οποία βαθμολογήθηκε με 100/100 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διασφάλιση του Χάρτη Erasmus αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι σημαντική  διότι o Χάρτης αυτός καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας, τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ). Είναι, επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα ΑΕΙ, τα οποία λειτουργούν σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και επιθυμούν να προσφέρουν στα μέλη της πανεπιστημιακής τους κοινότητας ευκαιρίες κινητικότητας, να υποβάλουν αιτήσεις για πολυμερή σχέδια, δίκτυα ή/και άλλες αποκεντρωμένες ή κεντρικές δράσεις και να συνεργασθούν με άλλα ιδρύματα για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του Προγράμματος.