Προκήρυξη Μιας (1) Κενής Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση το ερευνητικό έργο «Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses» - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

23
Σαβ, Ιαν

Προκήρυξη Μιας (1) Κενής Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση το ερευνητικό έργο «Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses»

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses (PoliDiGo)», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την προκήρυξη σε pdf (στην αγγλική γλώσσα) πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020.


Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Μιχαλίνο Ζεμπύλα (m.zembylas@ouc.ac.cy) ή με την Μονάδα Έρευνας και τον κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22411692.