29
Τετ, Σεπ

Στη συμβουλευτική επιστημονική ομάδα του υπουργείου Παιδείας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση συμμετέχει το ΑΠΚΥ

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα αποκλειστικά εξειδικευμένο και προσανατολισμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνδράμει την Πολιτεία σε θέματα διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης μέσω της συμμετοχής του στη συμβουλευτική επιστημονική ομάδα, την οποία πρόσφατα διόρισε το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για θέματα αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Το ΑΠΚΥ εκπροσωπεί στην εν λόγω επιτροπή η Δρ. Άντρη Αβρααμίδου, εμπειρογνώμονας εκπαιδευτικής τεχνολογίας και μαθησιακού σχεδιασμού, λειτουργός στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου. 

Ως δημόσιο πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ διαθέτει τις υποδομές και την τεχνογνωσία του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προς όφελος της κοινωνίας, έτοιμο να συμβάλει στην υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και των δράσεων του υπουργείου Παιδείας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την εφαρμογή μεθόδων ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενσωματώνει πλήρως τις νέες τεχνολογίες στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, εξελίσσει τη μεθοδολογία και τις τεχνολογικές υποδομές του και καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης. Ενδεικτική της πρωτοπορίας και της καινοτομίας του ΑΠΚΥ είναι η βράβευσή του με χρυσό βραβείο στα Cyprus Education Leaders Awards 2019 και 2020 για την πολύπλευρη μαθησιακή εμπειρία που προσφέρει στη φοιτητική του κοινότητα.