Εξετάσεις για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

31
Σαβ, Οκτ

Εξετάσεις για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει ότι η δεύτερη (2η) ηλεκτρονική εξέταση για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:45 π.μ.-11:25 π.μ. στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στο Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2019 Αγλαντζιά, Λευκωσία. Οι υποψήφιοι που προχωρούν στη δεύτερη εξέταση, που αξιολογεί την ικανότητα ανάλυσης πραγματικών και καθημερινών καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Διευθυντές ενός οργανισμού όπως και την επιλογή κατάλληλων και αποτελεσματικών τρόπων χειρισμού τους, έχουν ενημερωθεί με γραπτή επιστολή.

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τη μία (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού είχαν ανακοινωθεί στις 08/09/2020.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων ΕΔΩ οι υποψήφιοι μπορούν να δουν αναλυτικά τη βαθμολογία που εξασφάλισαν στο κάθε τεστ ικανότητας, με βάση τον αριθμό υποψηφίου (εξετάσεις) ή τον αριθμό της αίτησής τους, όπως αυτός φαίνεται στη Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ στο employment@ouc.ac.cy