Θεσμοθέτηση συνεργασίας με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Τρι, Μάι

Θεσμοθέτηση συνεργασίας με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

 

 

 

 

 

Με ευρύτερο στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του γεω-περιβάλλοντος και την ερευνητική συνεργασία σε περιβαλλοντικά, γεωλογικά και γεω-περιβαλλοντικά θέματα προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της Πολιτείας και της κοινωνίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θεσμοθέτησαν τη συνεργασία τους. Το πλαίσιο συναντίληψης υπέγραψαν σήμερα Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, και ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Δρ. Κώστας Α. Κωνσταντίνου.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο δημόσιων φορέων εστιάζεται, μεταξύ άλλων: α) στην ερευνητική συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και άλλους σχετικούς τομείς, β) στη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε γεω-περιβαλλοντικά θέματα, γ) στη συνδιοργάνωση επιστημονικών ημερίδων για θέματα προστασίας του γεω-περιβάλλοντος και της γεωπολιτιστικής κληρονομιάς και δ) στη συνεργασία για τη διασύνδεση των φοιτητών των σχετικών με το περιβάλλον προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ με τις δραστηριότητες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

 

OUC GSD 7

 

OUC GSD 9