• Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ696
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: A student will be graded with “Pass” after fulfilling the requirements below: • Successful completion of the required actions on its special platform 2BeConnected project (weekly work schedule, student evaluation, final report, etc.). • Positive evaluation by the host organization on the special platform of the 2BeConnected Project. • Positive evaluation by the Academic Coordinator on the special platform of the 2BeConnected Project and the Liaison Office of the Open University of Cyprus. The student will be graded with “Fail” if he/she does not complete in a satisfactory degree the above-mentioned requirements.
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: .
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΔΤΠ695: Industry Placement (1st)
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP696_ECTS_Module_Layout_eng.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: A student will be graded with “Pass” after fulfilling the requirements below: • Successful completion of the required actions on its special platform 2BeConnected project (weekly work schedule, student evaluation, final report, etc.). • Positive evaluation by the host organization on the special platform of the 2BeConnected Project. • Positive evaluation by the Academic Coordinator on the special platform of the 2BeConnected Project and the Liaison Office of the Open University of Cyprus. The student will be graded with “Fail” if he/she does not complete in a satisfactory degree the above-mentioned requirements.
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: .
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΔΤΠ511: Principles of Management ΔΤΠ512: Fundamentals of Economics, Accounting and Finance ΔΤΠ513: Operations, Supply Chains & Project Management
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP695_ECTS_Module_Layout_eng.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ701B
 • ECTS: 20
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Dissertation submission
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΔΤΠ511: Principles of Management
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP701B.ENG.11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ701A
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: The Assessment is on a “Pass/Fail” Basis
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΔΤΠ511: Principles of Management
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP701A.ENG.11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ523
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP523.ENG.11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ522
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP522.ENG.11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ521
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP521.ENG.11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ513
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP513.ENG.11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠP512
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP512.ENG.11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ511
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP511.ENG.11.2023.pdf