ΔΤΠ701Α: Master Thesis Ι

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ701A
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: The Assessment is on a “Pass/Fail” Basis
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΔΤΠ511: Principles of Management
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP701A.ENG.11.2023.pdf

In order to complete the Master's Degree in Management, Technology and Quality it is necessary to write a Dissertation/Thesis. Developing a Master's Thesis is one of the most creative challenges of the program as it provides the student with the opportunity to demonstrate that he / she has the ability to apply the knowledge gained in the Master's Degree Program and complete a research project on his / her own with the assistance of an Advisor. In addition, it provides the student with the opportunity to explore in depth a topic of interest by applying a rigorous, systematic and scientific approach to problem solving.

This is the first Module of the Master Thesis series.