Λογότυπο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

University of Cyprus gr University of Cyprus en
Λογότυπο στα Ελληνικά

Έγχρωμο: jpg, eps, pdf, png
Λογότυπο στα Αγγλικά

Colour: jpg, eps, png
University of Cyprus grayscale gr OUC logo EN black
Λογότυπο στα Ελληνικά

Ασπρόμαυρο: jpg
Λογότυπο στα Αγγλικά

Grayscale: jpg
University of Cyprus 2gr  
Δίγλωσσο Λογότυπο

Έγχρωμο: jpg, pdf