ΔΤΠ701Β: Master Thesis ΙΙ

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ701B
  • ECTS: 20
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Dissertation submission
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΔΤΠ511: Principles of Management
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP701B.ENG.11.2023.pdf

In order to complete the Master's Degree in Management, Technology and Quality it is necessary to write a Dissertation. Developing a Master's Thesis is one of the most creative challenges of the program as it provides the student with the opportunity to demonstrate that he / she has the ability to apply the knowledge gained in the Master's Degree Program and complete a research project on his / her own with the assistance of an Advisor. In addition, it provides the student with the opportunity to explore in depth a topic of interest by applying a rigorous, systematic and scientific approach to problem solving.

This is the second and last Module of the Master Thesis series.

Students will enrol either in ΔΤΠ701A and ΔΤΠ701B together in order to complete the Program in three (3) semesters, or in ΔΤΠ701A and ΔΤΠ701B separately in order to complete the Program in more than three (3) semesters.