ΜΔΕ522: Marketing Management

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ522
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 assignments (40%), interactive activities (10%), final exam (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

This module aims to help students understand the concepts related to marketing and acquaint people with issues of creating, distributing and communicating value to the customer through finding and exploiting market opportunities. Specifically, the module focuses on:

 • The understanding of the role of Marketing Management and the concept of “Customer Value”.
 • The opportunities’ analysis and ways to use them to build a relationship with the customer.
 • Building strong brands and creating value through the development of new products and services, as well as developing positioning and differentiation strategies for both national and international markets.
 • Distributing and communicating customer value.

This module takes a holistic and pragmatic approach to marketing management, incorporating business applications, real world examples, and practice-based features and exercises that enable students to further enhance their personal and professional development.