ΔΠΠ514: Ecosystem Services

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ514
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: €350
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Module Purpose and Objectives

The aim of the course is to introduce to the concept of Ecosystem Services (ES) and their assessment. The link between biodiversity and ecosystem services and in turn with human well-being as a path towards environmental sustainability will be demonstrated. Students will become familiar with the challenges associated with the  identification, assessment, integration and reporting of ecosystem services in different
management areas and sector strategies. The course will include a practical part where the use of specific methods and techniques in valuation and mapping of ES will be demonstrated by using targeted case studies. Teaching in this module will combine weekly online group consultation online with a series of lab exercises using free software (PEWI, InVEST, Trade Off, EnviroAtlas) accompanied by audiovisual educational material (weekly video-lectures and video-recorded practical exercises).

Module Content

 • Key Concepts and Conceptual Frameworks
 • Biodiversity and Ecosystem Services
 • Ecosystem Services and Human Well-Being
 • Ecosystem Services Valuation
 • Quantification of ES
 • Mapping ES: Case study
 • National Level ES Assessments
 • Water Energy Food Nexus and ES
 • Ecological Design and Planning
 • Modelling ES: the InVEST method
 • ES and Protected Areas
 • Rapid ES assessments: the TESSA toolkit
 • ES and Sustainable Development