ΔΠΠ522: Remote Sensing and Geographical Information Systems (GIS)

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ522
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: €350
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Module Purpose and Objectives 

Remote Sensing and GIS have become valuable tools for environmental science. The aim of this course is to provide students with the necessary skills in photointerpretation, digital imagery analysis and geospatial analysis so that they are able to use them in a range of environmental applications. The course objectives are to:

 • Introduce the concepts and principles of GIS and Remote Sensing
 • Demonstrate their role in environmental problems by using real world datasets
 • Present special topics of their application in environmental management
 • Provide skills for the use of the most common methods in geospatial analysis

By successfully completing this course the student should be able to:

 • Comprehend the necessity for a spatial approach in environmental problems
 • Use relevant software and ways of analysis and interpretation of geospatial data
 • Produce and manage geospatial data
 • Design and implement the necessary stages for geospatial analysis in environmental research.