• Κωδικός / Course Code: ΛΧΡ612
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: €600
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΛΧΡ521

This module analyses various Advanced Finance topics such as credit policy, cash and inventory management, finance leasing, factoring, forfaiting, and venture capital.

Advanced capital budgeting techniques are also analysed. Finally, students will learn about the latest developments in financial markets such as Financial Technology (Fintech).