• Κωδικός / Course Code: ΛΧΡ611
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: €600
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΛΧΡ511

The Thematic Unit ΛΧΡ611 “Risk Management of Financial Institutions” provides the students who select it with the knowledge and ability to understand decision making by banks and other financial institutions. In particular, it examines the risks these institutions face as brokers in their quest to increase the return on their funds.

Among other things, it studies the measurement of various risks such as interest rate risk, credit risk, liquidity risk, and market risk. It also examines various tools for managing these risks such as capital adequacy, forward contracts, futures, sales of loans and securitisation.