• Κωδικός / Course Code: ΛΧΡ701Β
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Project submission
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: €600
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΛΧΡ522, ΛΧΡ701Α

In order to complete the Master's Degree in “Accounting and Finance” it is necessary to develop an Applied Research Project. Developing such Research Project is one of the most creative challenges of the program as it provides the student with the opportunity to demonstrate that he / she has the ability to apply the knowledge gained in the Master's Degree Program and complete a research project on his / her own with the assistance of an Advisor. In addition, it provides the student with the opportunity to explore in depth a topic of interest by applying a rigorous, systematic and scientific approach to problem solving.

This is the second Module of the Applied Research Project series.