• Κωδικός / Course Code: ΛΧΡ513
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: €600
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

The Thematic Unit “Corporate Finance” provides the principles of the theory and practice of Financial Management. The unit provides the student with an insight to the environment of business decision-making: how businesses make financial decisions, the investments they must make and how they should pay for these investments.

This thematic unit provides students an analytical framework for understanding the relationship between return and risk, capital structure and the value of the business, as well as valuating investments and businesses, which is a core function of corporate and investment banking.