ΕΝΔ522: Understanding the Message: The effects

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ522
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Written Assignments: 30%, Activities: 20%, Final Exam: 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΝΔ511, ΕΝΔ512
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END522eng_11.2023.pdf

Aim of this module is to help students understand how "the message" affects the functioning of society. This message is being explored either as a construction of strategic communication or as one of “public discourse”, aiming to evaluate it and interpret it under terms of identity and under the notion of persuasion. Students are expected to use the methodological tools offered in the previous Units (511 and 512) and emphasize in the evaluation of the results. Since individuals are constantly receiving messages, for example from traditional and new Media or from strategic political discourse or marketing campaigns, this module aims to the operationalization and methodological use of theories, to explore the relationship between the message and influence.

The Units of this Module are the following:

 1. Strategic Communication: "Interpreting the Message"
 1. Identities Construction and Media
 1. Persuasive Communication and Change of Attitudes
 1. Power and Influence of the Media
 1. Media and Power: Dialectics of Media and Political Communication.

Based on the aforementioned, this Module focuses on the:

 • Acquisition of methodological skills for interpreting a message.
 • Ways in which the Media constructs collective and social identities.
 • Construction of a "persuasive" message and processes of influence.
 • Perceived power of the media and their influence.
 • Dialectics between media and political communication.
 • Shifts of individual and collective attitudes as a result of the "persuasive” message.
 • Interpretation and decoding of the students’ attitudes.